Секси Маало С04Е10 – 09.03.2016

Лина, Кико и Климентина во оваа епизода зборуваат за Трговија со луѓе. Кои форми на трговија со луѓе постојат? Што е сексуалната експлоатација и каква е состојбата во светот?