Вести
Вести, Образование

Борис Гушевски е новиот претседател на УСС УКЛО

Борис Гушевски е новиот претседател на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (УСС УКЛО). „Гушевски е редовен студент во втора година на Технички факултет Битола – ТФБ. Тој е избран со тајно гласање на конститутивната седница…