Вести
Вести, Граѓани

Анкета од Западен Балкан: Властите не се консултираат со граѓаните за квалитетот на јавните услуги

Според наодите од анкетата спроведена во рамки на проектот ВеБЕР (WeBER), само 43% од широката јавност во шестте земји од Западниот Балкан мислат дека со текот на времето е олеснет пристапот до јавната администрација. Анкетата насловена „Истражување на јавната перцепција…