Вести
Вести, Граѓани

Италијански спелеолози ќе ја истражуваат пештерата Убавица

Италијански спелеолози и членови на Спелеолошкиот клуб „Кораб“ од Гостивар ќе ја истражуваат пештерата Убавица. Целта е да се зајакнат вештините и управувањето на локалните актери кои во иднина ќе имаат одговорност да го заштитат, зачуваат и го мониторираат природното наследство…

Граѓани