Програма

 • 00:00 – 04:00 Psychedelic / Space / Improv / Kraut Rock

  04:00 – 07:00 Ambient / Psybient / Dubnotic / Electronica

  07:00 – 10:00  Morning Coffee

  10:00 – 15:00 Tech House

  *13:00 –  13:17 RadioMOF Podcast

  15:00 – 17:00 Reggae

  17:00 – 20:00 Rock n Roll baby

  *18:00 – 19:00 Guerrilla radio

  *19:00 – 20:00 Engage Kicks&Gigs

  20:00 – 00:00 Makedonska Alternativna Muzika

 • 00:00 – 04:00 Psychedelic / Space / Improv / Kraut Rock

  04:00 – 07:00 Ambient / Psybient / Dubnotic / Electronica

  07:00 – 10:00  Morning Coffee

  10:00 – 15:00 Tech House

  *13:00 –  13:17 RadioMOF Podcast 

  15:00 – 17:00 Reggae

  17:00 – 20:00 Rock n Roll baby

  *18:00 – 19:00 Што велат младите?  (средношколска емисија)

  *19:00 – 20:00 Поларис

  *20:00 – 21:00 The Geek’s Multiverse 

  20:00 – 00:00 Makedonska Alternativna Muzika

 • 00:00 – 04:00 Psychedelic / Space / Improv / Kraut Rock

  04:00 – 07:00 Ambient / Psybient / Dubnotic / Electronica

  07:00 – 10:00  Morning Coffee

  10:00 – 15:00 Tech House

  *12:15 – 13:00 Секси маало

  *13:00 –  13:17 RadioMOF Podcast

  15:00 – 17:00 Reggae

  17:00 – 20:00 Rock n Roll baby

  *18:00 – 19:00 Хип Хоп Манија  (Секоја претпоследна среда)

  *19:00 – 20:00  Engage Kicks&Gigs

  *20:00 – 21:00 Јас сум Цако* (Секоја претпоследна среда)

  20:00 – 00:00 Makedonska Alternativna Muzika

 • 00:00 – 04:00 Psychedelic / Space / Improv / Kraut Rock

  04:00 – 07:00 Ambient / Psybient / Dubnotic / Electronica

  07:00 – 10:00  Morning Coffee

  10:00 – 15:00 Tech House

  *13:00 –  13:17 RadioMOF Podcast

  15:00 – 17:00 Reggae

  17:00 – 20:00 Rock n Roll baby

  *18:00 – 19:00 Кулитерација

  *22:00 – 00:00 Психоделични Фреквенции (PsyFreq)

  20:00 – 00:00 Makedonska Alternativna Muzika

 • 00:00 – 04:00 Psychedelic / Space / Improv / Kraut Rock

  04:00 – 07:00 Ambient / Psybient / Dubnotic / Electronica

  07:00 – 10:00  Morning Coffee

  10:00 – 15:00 Tech House

  *13:00 –  13:17 RadioMOF Podcast 

  15:00 – 17:00 Reggae

  17:00 – 20:00 Rock n Roll baby

  *19:00 – 20:00 Алтер Его (Секој втор петок)

  20:00 – 00:00 Makedonska Alternativna Muzika

 • 00:00 – 04:00 Psychedelic / Space / Improv / Kraut Rock

  04:00 – 07:00 Ambient / Psybient / Dubnotic / Electronica

  07:00 – 10:00  Morning Coffee

  10:00 – 15:00 Tech House

  15:00 – 17:00 Reggae

  17:00 – 20:00 Rock n Roll baby

  20:00 – 00:00 Makedonska Alternativna Muzika

 • 00:00 – 04:00 Psychedelic / Space / Improv / Kraut Rock

  04:00 – 07:00 Ambient / Psybient / Dubnotic / Electronica

  07:00 – 10:00  Morning Coffee

  10:00 – 15:00 Tech House

  15:00 – 17:00 Reggae

  17:00 – 20:00 Rock n Roll baby

  20:00 – 00:00 Makedonska Alternativna Muzika

   

 

Емисиите кои се продуцират и објавуваат на Радио МОФ се водени од млади ентузијасти, граѓански организации и независни музичари кои со своите емисии креираат содржина за забава, размислување и информирање. Содржината на емисиите не ги одразува ставовите на редакцијата на медиумиот и неговите поддржувачи.