Народниот правобранител отвори бесплатна телефонска линија за пријавување повреда на избирачко право

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Во канцеларијата на Народниот правобранител, во среда – 24 април, 2024 г., од 7 до 19 часот, на денот на одржување на првиот круг за избор на Претседател на Република Северна Македонија, граѓаните ќе можат да
  пријават каква било повреда на избирачкото право на бесплатната телефонска линија 0800 54321.

  Освен на бесплатната телефонска линијата, граѓаните ќе можат да пријават повреди на избирачкото право и лично во главната канцеларија во Скопје, што се наоѓа на улицата „Македонија“ бр.19 во зградата на ТД „Макошпед“ (спроти Спомен куќата на Мајка Тереза).

  Од таму информираат дека на денот на изборите дежурства ќе има и во Подрачните канцеларии: Струмица на тел.бр.(034)329-996, Кичево на тел. бр (045).228-586, Тетово на тел. бр.(044) 344-082, Битола на тел. бр.(047) 242-310, Штип на тел. бр. (032) 389-701 и во Куманово на тел. бр .(031) 431-488.

  „Народниот правобранител, со цел заштита на избирачкото право на граѓаните ќе презема итни мерки за ефективно постапување од странa на надлежните органи во изборниот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на граѓаните остварување на нивното загарантирано избирачко право“, се вели во соопштението.

 • Avokati i popullit ka hapur linjë telefonike falas për paraqitjen e shkeljes së të drejtës zgjedhore

  Në zyrën e Avokatit të popullit, të mërkurën – 14 prill viti 2024, nga ora 7 deri në 19, në ditën e mbajtjes së rrethit të parë për zgjedhje të presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, qytetarët do të mund të paraqesin çfarë do lloj shkelje të së drejtës zgjedhore në linjës telefonike pa pagesë 0800 54321.

  Përveç në linjën telefonike falas, qytetarët do të mund të paraqesin shkeljen e të drejtës për votim edhe personalisht në zyrën qendrore në Shkup, e cila gjendet në rrugën “Maqedonia” nr. 19 në ndërtesën e SHT ,,Makoshped“ (përballë Shtëpisë përkujtimore të Nënë Terezës)/

  Prej aty informojnë se, në ditën e zgjedhjeve do të ketë kujdestari edhe në Zyrat rajonale: Strumicë në numrin e telefonit (034) 329-996, Kërçovë në numrin e telefonit (045).228-586, Tetovë në numrin e telefonit (044) 344-082, Manastir në numrin e telefonit (047) 242-310, Shtip në numrin e telefonit (032) 389-701 dhe në Kumanovë në numrin e telefonit (031) 431-488.

  “Avokati i popullit, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave zgjedhore të qytetarëve, do të marrë masa të menjëhershme për veprim efektiv nga organet kompetente të përfshira në procesin zgjedhor dhe nga institucionet e tjera që janë të detyruara të sigurojnë mbrojtje qytetarëve në realizimin e të drejtës së tyre të garantuar për votim”, thuhet në kumtesë