Skopje Urban Beats

finkalno

 

СУБ – е одговор на љубовта кон музиката од страна на неговите водитeли: Благородна Ристевска, Михајло Трајановски и Драгомир Станковиќ.  Целта на оваа емисија е да се возобнови изгаснатата потреба за урбана музика, промовирање на домашни продуценти и нивната музика. Градење на ново јадро на друм енд бejс слушатели и учесници во самата сцена.