[Видео] Природни катастрофи – нов документарец на „Дома“

Во минатото природните катастрофи биле толкувани како божја волја. Но денес, во 21-от век, ние можеме барем дел од нив да предвидиме а со тоа и да ги намалиме штетите. Која е поврзаноста со климатските промени и интензитетот на природните катастрофи како и кои се најчестите несреќи кои го погодуваат нашето поднебје – во новиот документарец на Дома.