[Видео] Геолошко наследство – Нов докуметарен филм на Дома

Прекрасни предели се кријат во кратовско – злетовскиот регион за кој истражувачите се надеваат ќе биде прогласен за првиот македонски геопарк.

Куклица, Плоче Литотелми и Маркови Кули какви што не сте ги виделе до сега – центар на културните, биолошки и геолошки истражувања.

Во продолжение, новиот документарен филм што го подготви платформата Дома: