[Видео] Семиња од минатото, надеж за иднината

Со откривањето на новиот континент, во средниот век настанала првата размена на генетски материјал во форма на храна. На тој начин, на светско ниво се промениле екосистемите и биодиверзитетот. Денес, поради климатските промени, но и поради генетското модифицирање на организмите, светскиот агробиодиврезитет е значително опаднат, пишува едукативната еколошка онлајн платформа „Дома“ во најавата за нивниот нов еко-филм.

Постои ли можност новата технологија да го зачува генот на старите семиња и старите раси и да ги приспособи кон промените кои се случуваат? Новиот документарец на Дома ги истражува одговорите за иднината на нашата храна и биодиверзитет преку анализа на специфични растителни и животински видови во Македонија, Црна Гора и Албанија.

Во продолжение погледнете го документарецот на „Дома“.