[Видео] Мојсова – Чепишевска: За македонскиот јазик нека зборува науката, а не политиката

Денес имаме помалку лекторати за македонски јазик по универзитетите низ светот, отколку во онаа бивша држава, вели за Республика професорката Весна Мојсова – Чепишевска, посочувајќи дека ни недостасува стратегија за подобрување на неговата позиција.

Според неа мерките за унапредување на состојбата со македонскиот јазик се добредојдени, но не се доволни. Треба да бидеме инвентивни, брзи и присутни, за да не бидеме „изедени“ од другите јазици.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии