[Видео] На Час: Медиумска писменост во формалното образование

Како новиот проект „Младите размислуваат“ би помогнал во внесување на медиумската писменост во наставните програми и би се едуцирале млади од прво одделение, па се до студентите на универзитетите? Потребни ли се дополнителни обуки за наставниците во образованиот систем? Што бараат младите, какви вештини им се потребни за поефективно медиумско описменување и критичка опсервација на различните медиумски пораки? Воедно, треба ли поголема одговорност од младите во нивната комуникација со околината?

Овие прашања беа во фокус на новата дискусија „На Час“, каде за медиумската писменост во формалното образование зборувавме со Михајло Лахтов, директор на Проектот на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат“, со Тамара Ќупева, научна соработничка во Институтот за македонска литература и долгогодишна професорка во средно училиште, но и со Лука Павиќевиќ, претседател на Сојузот на средношколци.

Бојан Шашевски