Парада на гордоста од Жена парк до Школка на 26 јуни

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со почетен собир од 10 до 12 часот во Жена парк, па потоа со рута покрај Владата и до Школка во Градски парк, каде ќе се одржи и прослава, на 26 јуни ќе се одржи втората Парада на гордоста (Skopje Pride), овој пат под мотото „Вон ѕидовите“.

  Организирана од Националната мрежа против хомофобија и трансфобија, настанот ќе ги реафирмира надежите за посолидарно, похумано, поправедно општество. Односно, славење на слободата, различноста, прифаќањето и љубовта.

  Кочо Андоновски, член на организацискиот одбор, на прес-конференција рече дека одлучиле годинава да се одржи втората парада откако спласна пандемијата и мерките се олабавени. „Им ја посветуваме на сите кои ги поддржуваат правата на ЛГБТИ заедницата, но и на сите кои живеат во изолација и не можат јавно да излезат од неа“, рече Андоновски.

  Според извршната директорка на Хелсиншкиот комитет, Уранија Пировска, уште пред десеттина дена одржале средба со министерот за внатрешни работи и добиле потврда за посветеноста која ќе ја има МВР, со цел да се обезбеди највисоко ниво на сигурност на сите учесници на парадата.

  „Пред две години нашата парада која беше прва во нашата земја беше оценета како најдобра парада во регионот токму поради безбедносниот аспект. Покрај големиот број полициски службеници кои беа присутни на самата парада нивната видливост беше многу мала, што на учесниците на парадата им овозможи да се чувствуваат слободни, но сепак сигурни. Очекувам дека МВР и оваа година ќе ја покаже својата професионалност, со цел да бидеме сигурни и безбедни“, рече Пировска.

  Активистката Елена Петровска нагласи дека откако парадата ќе стигне кај Школка, таму ќе започне прослава за да испратат соодветни пораки и заложби кон потребите на ЛГБТИ заедница.

  Годинава прајдот ќе го отвори претставникот на Евровизија, Васил Гарванлиев, по што ќе следат говори од активисти, а ќе има и музичка програма.

  Тони Ангеловски, Портпаролот на МВР, истакна дека полицијата ќе ги преземе сите неопходни мерки за настанот да помине безбедно. Посочи дека какво било нарушување на јавниот ред и мир ќе биде најстрого санкционирано и затоа упати апел граѓаните да ги почитуваат законите.

 • Parada e Krenarisë nga Parku Zhena deri te Guaca më 26 qershor

  Me një tubim fillestar nga ora 10 në 12 në Parku Zhena, dhe pastaj me rutë përgjatë Qeverisë deri te Guaca në Parkun e Qytetit, ku do të zhvillohet edhe kremtimi, Parada e dytë e Krenarisë (Skopje Pride) do të mbahet më qershor 26, këtë herë nën moton “Jashtë mureve”.

  Organizuar nga Rrjeti Kombëtar Kundër Homofobisë dhe Transfobisë, ngjarja do të riafirmojë shpresat për një shoqëri më solidare, më humane, më të drejtë. Përkatësisht, festimi i lirisë, diversitetit, pranimit dhe dashurisë.

  Koço Andonovski, anëtar i komitetit organizues, tha në një konferencë për shtyp se ata vendosën të mbajnë paradën e dytë këtë vit pasi pandemia u qetësua dhe masat u qetësuan. “Ua kushtojmë të gjithë atyre që mbështesin të drejtat e komunitetit LGBTI, por gjithashtu edhe të gjithë atyre që jetojnë të izoluar dhe nuk mund të dalin publikisht prej tij”, tha Andonovski.

  Sipas Drejtorit Ekzekutiv të Komitetit të Helsinkit, Uranija Pirovska, dhjetë ditë më parë ata mbajtën një takim me Ministrin e Punëve të Brendshme dhe morën konfirmimin e zotimit që MPB-ja do të jetë e përkushtuar, në mënyrë që të sigurojë nivelin më të lartë të sigurisë nga të gjithë pjesëmarrësit në paradë.

  “Dy vjet më parë, parada jonë, e cila ishte e para në vendin tonë, u vlerësua si parada më e mirë në rajon pikërisht për shkak të aspektit të sigurisë. Përkundër numrit të madh të nëpunësve policor të pranishëm në paradë, dukshmëria e tyre ishte shumë e ulët, gjë që i lejoi pjesëmarrësit në paradë të ndiheshin të lirë, por gjithsesi të sigurt. Pres nga MPB-ja, të tregojë profesionalizmin e saj edhe këtë vit, në mënyrë që të jemi të sigurt”, tha Pirovska.

  Aktivistja Elena Petrovska theksoi se pasi parada të arrijë tek Guaca, atje do të fillojë një festë për të dërguar mesazhe dhe mesazhe përkatëse për nevojat e komunitetit LGBTI.

  Këtë vit, prajdi do të hapet nga përfaqësuesi i Eurovision, Vasil Garvanliev, pasuar nga fjalime nga aktivistë dhe do të ketë një program muzikor.

  Toni Angelovski, zëdhënës i MPB-së, tha se policia do të marrë të gjitha masat e nevojshme që ngjarja të kalojë në mënyrë të sigurt. Ai tha se çdo prishje e rendit dhe paqes publike do të sanksionohet ashpër dhe prandaj u bëri apel qytetarëve të respektojnë ligjin.