Ксенофобијата во Македонија како последица на страв од губење на идентитетот

И покрај фалбите за македонската великодушност и гостопримливост, граѓаните во Македонија се најмалку толерантни на дојденци, покажа анкетата на Галуп направена летово. На неа, од 138 земји, Македонија се најде на последното место, а во друштво на балканските држави. Корените на оваа ксенофобија,  комуникологот Петар Арсовски ги наоѓа во мултиетничноста на општеството и стравот од губење на сопствениот идентитет.

„Ситуацијата е комплексна кај нас од две причини, затоа што сме едно од ретките вистински мултикултурни општества на Балканот каде не сме единствен етникум, и втората причина е што луѓето чувствуваат дека нивниот идентитет делумно е загрозен поради преговорите со името. Исто така, живеејќи толку долго во еден исклучително авторитарен систем ние сме исплашени од слободата. Тие три работи заедно создаваат еден комплекс на поголема ксенофобија од она што е нормално. И ние, како земја која и вака и така нема што да понуди на бегалците, сме исплашени тие да не дојдат и останат тука. Зарем некој навистина би се потегнал од Сирија за да дојде и да остане во Македонија?, прашува Арсовски.

Целата ситуација, додава , дополнително ја подгреваат и медиумите за кои вели дека промовираат говор на нетрпеливост кој ги засилува веќе постоечките комплекси кај целата популација.

„Треба време Македонија да сфати дека не е и не може да биде остров во општествово, дека светските глобални трендови влијаат и на Македонија и низ неа, и дека потребна е еманципација.Потребно е почнеме  да се чувствуваме сигурни, да се реши спорот со името, потребни се активни мерки на градење доверба со сите соседите“, вели Арсовски.

За професорот по социологија, Хасан Јашари објаснувањето на проблемот со ксенофобијата во македонското општество е едностравно. Доволно, е вели, да видиме колку ние во државата меѓусебно се почитуваме.

„Ние не сме тука искрени едни кон други.Ние не сме толерантво општество,  првенствено кон луѓето кои живеат тука. Сакаме да признаеме или не, сме едно затворено општество во кое Албанците и Македонците се борат едни со други во однос на тоа кој ке има превласт. Во образованието ние сме одвоени, во културата, секаде… Во  Македонија доминантни религии се православието и исламот, и оттука, нетрпеливоста кон мигрантите се должи пред се на религиозна основа“, анализира Јашари.

Влора Речица, од Институтот за демократија „Социетас цивилис“- ИДСЦС, која истражуваше зошто младите ги стигматизираат бегалците, смета дека за ова се клучни нереалниот страв од религијата и негативната медиумска пропаганда за беглаците и мигрантите.

„Според оваа истражување стравот и предрасудите кон луѓето од исламска вероисповест се најголем извор на стигматизација кон бегалците и мигрантите кај младите луѓе од осум европски земји кои одговорија на онлајн анкетата. Младите луѓе од Западен Балкан се помалку исламофобични отколку нивните врсници од Европа. Нивото на исламофобија кај младите луѓе во Западен Балкан е 2.5, а за младите луѓе од европските земји 2.9. Но тоа што е вознемирувачки е дека на скала од 1 до 5 степенот на стигма кон бегалците и мигрантите кај младите луѓе во Западен Балкан е 2.65, иако дури 67% од нив изјавиле дека не биле изложени на каков било контакт со имигрантите“, вели Речица.

Токму во личниот контакт со бегалците Речица гледа можност за подобрување на состојбите бидејќи со истражувањето увиделе дека го намалува нивото на исламофобија и стигмата на младите кон оваа ранлива група.

„Затоа сметам дека треба граѓаните да се поттикнат повеќе да волонтираат во бегласки кампови, иако реално треба да се поттикнат граѓаните да волонтираат и во другии акции и движења. Што поблиску и во што поголем контакт се со беглаците, но и со други загрозени категории ќе се зголеми и нивото на солидарност но и проактивноста кон промена и кон подобри политики за различни маргинализирани групи“, заклучува Речица.

Ј.Ј.

Овој проект е имплементиран од Младинскиот образовен форум со поддршка на проектот „Приказните на бегалците преку култура и медиуми“. Проектот „Приказните на бегалците преку култура и медиуми“ е воспоставен од Германското федерално министерство за економска соработка и развој, а управуван од Германското друштво за интернационална соработка