За две децении 85 илјади ученици помалку запишани во македонските училишта [Инфографик]

Според информации на Министерството за образование и наука околу 187 илјади основци и 70 илјади средношколци денеска седнаа во школските клупи и ја започнаа новата учебна година.

Овие бројки се далеку помали во споредба со податоците за запишани ученици во македонските основни и средни училишта во учебната 2000/2001 година, најраниот период од кога овие податоци можат да се пребаруваат на Мак-стат базата на податоци на Државниот завод за статистика.

За нешто повеќе од две децении дури 62 илјади помалку ученици се запишале во основните училишта, додека 23 илјади помалку средношколци денес тргнаа на првиот школски час.

Повеќе детали погледнете на следниот инфографик:

Даниел Евросимоски