„Сакаме еднакви права во општеството“ – Учениците со попреченост испратија порака до институциите

Предизвиците и препораките на учениците од клубовите за демократско учество во ДУЦОР „Партенија Зографски“ и ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ беа презентирани на тркалезната маса „Пристапно образование за младите со попреченост“ која вчера беше организирана од Фондацијата за демократија на Вестминстер.

Целта на оваа средба беше да се овозможи платформа со која младите со попреченост ќе имаат можност да ги споделат своите предизвици и препораки до државните институции, и да учествуваат во процесот на донесување одлуки.

„Младите кои што се повклучени во демократските процеси и процесот на донесување одлуки се и позадоволни со своето место во општеството и има помала веројатност да се иселат од државата“, изјави Дамир Незири од Фондацијата за демократија на Вестминстер.

„Ние сме поcветени кон дизајнирање на национален образовен систем кој ќе има повисока стапка на инклузивност, и секое дете ќе може да се вклопи. Буџетската ставка за оваа намена се зголемува од година во година“, рече министерот за образование и наука, Јетон Шаќири.

Теодора Столевска од Младинскиот образовен форум ги повика институциите кои работат со млади да препознаат дека работат со хетерогена група, кои имаат различни потреби кои треба да бидат адресирани, додека заменик амбасадорката на Обединетото Кралство, Џулија Смит, повика на поголема соработка помеѓу институциите и лицата со попреченост.

Дел од препораките кои беа споделени за време на настанот беа:

–        Да се обезбеди вклучување на лицата со попреченост во процесот на донесување на одлуки кои ги засегаат и зголеми соработката со државните институции;

–        Да се подобри инфраструктурата и постави соодветна сигнализација во корист на младите со попреченост на слухот и видот;

–        Да се обезбеди поддршка при упис на деца со попреченост во слухот во образовните институции;

–        Да се постави толкувач на знаковен јазик во образовните институции, државните институции и здравствените установи;

–        Да се води сметка за јавната свест на здравствените работници во однос на лицата со попреченост и нивните потреби;

–        Да се изнајдат технолошки решенија кои ќе бидат пристапни за слепите и глувите лица и ќе бидат од корист во нивниот образовен процес;

–        Да се изучува македонскиот знаковен јазик во училиштата;

–        Да се обезбеди заштита на лицата со попреченост во процесот на вработување.

Настанот е дел од проектот “Зајакнување на демократските компетенции и учество на младите луѓе,” поддржан од Фондацијата за демократија на Вестминстер.