[Подкаст] Што е муабетот со судот во Стразбур?

Оставете ги македонските судови, за ова треба тужба во Стразбур! Колку пати досега сте ја слушнале оваа констатација? И колку е таа реална?

Пресуда поради повреда на слободата на изразување, пресуда за полициска бруталност и пресуда за прекршување на правото за фер судење. Ова, се само неколку реални примери од минатата година на добиени случаи кога македонски граѓани тужеле во Стразбур, односно во Европскиот суд за човекови права.

Во новиот подкаст Што е муабетот со судот во Стразбур, зборуваме со Јелена Ристиќ, адвокатка, заменик-претседател на адвокатската комора и поранешен правник во Европскиот суд.

Мартин Колоски