Антикорупциска ќе го испитува именувањето на нови в.д. директори во неколку државни институции

Државната комисија за спречување корупција (ДКСК) соопшти дека внимателно го следи процесот на именувања на вршители на должност (в.д.) директори во неколку државни институции и дека ќе го испита секој случај поединечно со цел да утврди дали именувањата се во согласност со законските прописи и дали тие се предвидени и дозволени.

Доколку се утврди дека именувањата се спротивни на законските прописи, ДКСК најави дека преземе соодветни мерки и ќе поведе постапки по сопствена иницијатива.

„Комисијата се залага за обезбедување на законитост и транспарентност во процесот на именувања и назначувања во државните институции. Целта на овие проверки е да се осигура дека секое именување е направено во согласност со важечките закони, и дека нема злоупотреба на функцијата за лични или политички интереси“, посочија од ДКСК.

Комисијата, како што посочија, ќе продолжи со мониторингот и со својата работа ќе придонесува за одржување на интегритетот и довербата во институциите од јавниот сектор.