Резултати: комисија за спречување и заштита од дискриминација