Промоција на „Книжевен бинокулар“ од Соња Стојменска – Елзесер

Утре (12 септември) во 12 часот во спомен-собата „Т`га за југ“ во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје ќе биде промовирана книгата „Книжевен бинокулар“ од Соња Стојменска – Елзесер, добитник на наградата „Димитар Митрев“ за најдобра критичко-есеистичка книга за 2022 година според Друштвото на писателите на Македонија.

За книгата ќе говори проф. д-р Анасатастија Ѓурчинова, а промоцијата е дел од децениската традиција на библиотеката на поддршка и претставување на наградените книги од ДПМ пред пошироката јавност.

„Книжевен бинокулар“, во издание на Институтот за македонска литература, е дело со книжевни и културолошки есеи кои во фокусот поставуваат актуелни истражувачки прашања од македонската култура. Оваа публикација има структура на мозаик со теми и проблематики кои авторката ги истражувала изминативе неколку години, а сите се однесуваат на македонскиот книжевно-културен контекст.

„Сите дваесет и два есеистичко-критички, книжевно-научни и културолошки текстови поместени во оваа збирка дишат во ритамот на едуцирана компаратистичка промисла на книжевните феномени, што првенствено се докажува со доминација на компаративниот метод и самата компаратистика како тема на повеќето студии. Но, тоа не само што не ѝ пречи на контактибилноста на овие писма со читателите од најразлична провиненција, туку напротив, може да биде и интересно и корисно четивно за различни генерации и профили читатели“ забележува во поговорот проф. д-р Наташа Аврамовска.

Промоцијата на „Книжевен бинокулар“ во Градската библиотека е дел од понудата на Град Скопје – кандидат за европска престолнина на културата за 2028 година.