Отворен ден на УКИМ на 30 ноември

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, на 30 ноември 2021 г. организира „Отворен ден на УКИМ“. Настанот ќе се одржи онлајн преку платформата „Microsoft Teams“.

Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера.

„Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сѐ што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практиканството, за кариерните можности“, велат од УКИМ.

Распоред на видеконференциски сесии со линкови за пристап
ЦЕНТРАЛЕН НАСТАН – обраќање на Ректорот, проф. д-р Никола Јанкуловски (10.00 – 10.20 ч.)
Архитектонски факултет 10:30 – 12:00 ч. Градежен факултет 12:00 – 13:30 ч.
Економски факултет 10:30 – 12:00 ч. Машински факултет 10:30 – 12:00 ч.
Медицински факултет 12:00 – 13:30 ч. Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ 10:30 – 12:00 ч.
Правен факултет „Јустинијан Први“ 10:30 – 12:00 ч. Природно-математички факултет 12:00 – 13:30 ч.
Стоматолошки факултет 10:30 – 12:00 ч. Технолошко-металуршки факултет 12:00 – 13:30 ч.
Факултет за ветеринарна медицина 10:30 – 12:00 ч. Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер 12:00 – 13:30 ч.
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања 10:30 – 12:00 ч. Институт за сточарство 10:30 – 12:00 ч.
Факултет за драмски уметности 10:30 – 12:00 ч. Факултет за електротехника и информациски технологии 10:30 – 12:00 ч.
Факултет за земјоделски науки и храна 12:00 – 13:30 ч. Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство 12:00 – 13:30 ч.
Факултет за ликовни уметности 12:00 – 13:30 ч. Факултет за музичка уметност 12:00 – 13:30 ч.
Факултет за физичко образование, спорт и здравје 10:30 – 12:00 ч. Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ 10:30 – 12:00 ч.
Фармацевтски факултет 10:30 – 12:00 ч. Филозофски факултет 10:30 – 12:00 ч.
Филолошки факултет „Блаже Конески“ 12:00 – 13:30 ч. Економски институт 12:00 – 13:30 ч.
Земјоделски институт 12:00 – 13:30 ч. Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија 12:00 – 13:30 ч.
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје 12:00 – 13:30 ч.

Повеќе информации на следниов ЛИНК.