Објавен јавен повик за признаението „Успешни млади“ за 2020 година

Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија информираше дека јавниот повик за доставување пријави за признанието „Успешни млади“ за 2020 година е отворен денеска и ќе трае до 1 ноември.

Оттаму велат дека признанието е поттик на научноистражувачката мисла и уметничката работа на младите, за резултати постигнати во текот на 2020 година, во следните осум категории:

1. Најдобар/а млад/а научник/чка во општествените науки;

2. Најдобар/а млад/а научник/чка во хуманистичките науки;

3. Најдобар/а млад/а научник/чка во природно-математичките и техничките науки;

4. Најдобар/а млад/а научник/чка во медицинските науки;

5. Најдобар/а млад/а иноватор/ка;

6. Млад талент (за ученици и ученички од средните училишта);

7. Признание за постигнат особен успех и за афирмација на инклузијата (за млади со попреченост);

8. Најдобар/а млад/а уметник/чка.

На јавниот повик, од кабинетот на Претседателот објаснуваат дека може да аплицираат сите лица коишто заклучно со 2020 година навршиле 35 години, а кои постигнале значајни резултати во соодветната категорија, освен за шестата категорија (млад талент) за која можат да се пријават само ученици и ученички од средните училишта.

Условите и начинот за доставување на пријавите е достапен на веб-страницата на Претседателот, односно, на македонски, албански и англиски јазик.

„Препознавајќи ги социо-економските предуслови на поединците како значаен фактор во пристапот и можностите за образование и професионален напредок, со овој повик особено ги охрабруваме сите млади кои припаѓаат на ранливи категории да поднесат апликации за признанието ‘Успешни млади’“, стои во нивното соопштение.