„Ме избркаа од работа, откако одбив да спијам со директорот“ – родовата дискриминација реалност за многу жени во С. Македонија

„Откако одлучив да не спијам со директорот, бев избркана од работа после три недели“.

„Поради бременост останав без работа, иако во компанијата работев 3 години. Па во четврти месец им соопштив дека сум бремена, и за една недела останав без работа“.

„На интервју за работа, ми беше кажано дека нивната работа не може да ја врши жена, бидејќи жените не се интелигентни колку мажите“.

Ова се само мал дел лични сведоштва на жени на возраст од 22 до 28 години кои покажуваат за широко распространетата родово базирана дискриминација во земјава. Сведоштвата се дел од истражувањето Родовобазирана дискриминација и работнички права во Северна Македонија“ кое го објави Реактор-Истражување во акција.

Од организацијата велат дека овие примери не се ретки приказни, и се реалност за голем број на жени во земјава. Освен дискриминација по основ на мајчинство и бременост, жените се соочуваат и со сексуално вознемирување на работното место како најфлагрантен облик на родово базирана дискриминација.

На панел дискусијата на која се промовираше истражувањето, Васка Лешоска од Реактор – Истражување во акција презентираше дел од официјалната статистика за пазарот на труд. Податоците упатуваат дека разликата во вработеноста меѓу мажите и жените на работоспособна возраст изнесува 19 процентни поени и е речиси двојно поголема од европскиот просек, а речиси половина од жените на работоспособна возраст според официјалната статистика се водат како економски неактивни, односно се исклучени од пазарот на платен труд. Овие родови јазови, кои се перзистентно високи со декади наназад, се индиција за структурната родово базирана дискриминација која укажува дека жените и мажите немаат еднакви можности за пристап до платено вработување.

„Според споделените искуства на онлајн истражувањето на интервју за работа, за жал вообичаени се прашањата: „Дали сте мажена?“, „Дали имате деца?“ или „Дали во блиска иднина планирате да раѓате?“ со што жените се доведени во ситуација на принуден „избор“ работа или семејство, а за жал не ретко „изборот“ го прави само работодавачот“, изјави Лешоска.

Графикон од истражувањето на Реактор – Истражување во акција

Истражувањето дава преглед на информации и прави споредба на состојбите поврзани со недостатоците во релевантната законска рамка; застапеноста и природата на родово базираната дискриминација на пазарот на труд; и начинот на кој институциите ги третираат таквите случаи. Генералниот заклучок е дека нема значаен напредок и подобрување на состојбите со родово-базираната дискриминација во споредба со наодите од првото истражување од овој вид, објавено во 2019 година.

Она што загрижува е наодот дека малку од случаите се пријавени до надлежните институции. Дури 87% од испитаниците, не контактирале ниту една институција за да пријават родово базирана дискриминација.

Графикон од истражувањето на Реактор – Истражување во акција

Заклучоците од панел дискусиите упатуваат на потреба од системско и мултисекторско постапување, како и потреба за востановување на институционални пракси за спречување и заштита од родово-базирана дискриминација во работните односи. Се препорачува што поскоро усвојување на нов Закон за работните односи, кој ќе ја препознае раната грижа за децата како споделено право и обврска и на мажите и на жените, овозможувајќи платено родителско и непреносливо татковско отсуство, како и целосна заштита на бремените работнички со договори на определено време.

Од панел дискусијата на промоцијата на истражувањето / Фото: Реактор – Истражување во акција

Истражувањето е изработено од Реактор – Истражување во акција, со поддршка на Европската унија (ЕУ) и Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида), како дел од регионалната иницијатива за справување со овој вид на дискриминација „Унапредување на работничките права на жените“, која се спроведува во шест земји од Западен Балкан.

Во првиот бран истражување партнерите објавија шест истражувачки извештаи за земјите од Западен Балкан и еден регионален извештај за родово базираната дискриминација на работното место, како дел од првото сеопфатно истражување од ваков вид. Потфатот постави основа за согледување на правната рамка, јавната свест и ставовите како и институционалното искуство за третирање на родово базираната дискриминација. Истражувањето информираше неколку предложени правни реформи во Западен Балкан и интервенции на Акцијата.

Врз основа на ова и други истражувања, граѓанските организации во регионот поднесоа конкретни препораки за најмалку 16 закони и политики, вклучувајќи препораки за измена на Законите за работни односи низ Западен Балкан, врз основа на директивите на ЕУ, особено правото на ЕУ за родова еднаквост.

Целосното истражување е достапно на следниов ЛИНК.