Изложба на академската сликарка Валентина Поцеска во галеријата „Метаноја“

Во четврток (14 март) во галеријата „Метаноја“ ќе се отвори изложбата „Quo Vadis“ на академската сликарка Валентина Поцеска.

Отворањето на изложбата ќе започне во 19 часот, а ќе трае во текот на целиот месец.

„Во изложените дела на Поцеска доминираат три геометриски форми, триаголникот, кругот и квадратот. Според нејзиниот уметнички и духовен сензибилитет овие форми се „врската“ меѓу физичкото и духовното. Од една страна, тие претставуваат физички фигури врз кои се темелат основните архитектонски закони, а од друга страна, секој од нив е симбол за определена духовна димензија. Од христијанска толковна точка кругот е симбол на вечноста, триаголникот на Светата Троица, а квадратот на правдата и на вистината. Оваа интуитивна „теолошка“ беседа на Поцеска станува повпечатлива со не толку честото, но значително, вклучување и на фигурата на крстот – најважниот христијански симбол. Колажните апстракции на Поцеска се втемелени во катафатичките физички феномени и конципирани преку апофатичките метафизички идеи“, вели рецензентот Коста Милков за изложбата.

На изложбата ќе се обрати рецензентот Милков и директорката на „Метаноја“ Нада Милкова.

Поцеска е родена 1965 во Скопје. Во 1987 година дипломирала на ФЛУ во класата на Димитар Кондовски. Од 1992 работи во „Национален конзерваторски центар – Скопје“ во одделот за конзервација на икони.