„Грижи се машки“ – Најдобар начин да се елиминира насилството во едно општество е да се инвестира во неговата превенција

Советувањето и работата со сторители на родово базирано насилство, аспектот на превенција на родово базираното насилство и поголемо вклучување на мажите во борбата против оваа појава беа тема на денешната дискусија на Конференцијата „Грижи се машки – Од свесност до вклученост: Вклучување на мажите во превенција на родово насилство и работа со сторители со фокус на безбедноста на жртвата“ која ја организираа Реактор – истражување во акција и ХЕРА – Aсоцијација за здравствена едукација

„Ниските плати, лошите работни услови, немањето соодветен избор за достоинствена работа, недовербата и неизвесноста кои се провејуваат во секоја сфера од нашето живеење се само дел од причините што создаваат негативни чувства, кои потоа во нашата немоќ можеме да ги проектираме на другите или да ги канализираме во негативни однесувања, а нефункционирањето на системот, дополнително ги засилува овие практики и создава уште поголеми јазови и неправди и различни форми на насилство. Токму затоа е мошне важно да имаме соодветни механизми за дијалог, можности за советување на жените и мажите и за надминување на овие појави и превенција на истите“, изјави Тања Иванова, од Реактор – Истражување во акција, зборувајќи за можните причинители, нагласувајќи ја важноста од постоење на алатки за превенција на родово базирано насилство.

Бојан Јовановски од ХЕРА истакна дека машката грижа и натаму е прилично стигматизирана тема во општеството – малку се разговара и многу малку чекори се преземаат за да се вклучат мажите во превенцијата на насилството, независно дали станува збор за услуги преку кои треба да им се даде поддршка за да се прекине кругот на насилството во семејството или во промоцијата на
придобивките што ги носи родовата еднаквост.

„На долг рок, најдобар начин да се елиминира насилството во едно општество е да се инвестира во превенцијата на насилството и најоптимално е тоа да се случува уште во образованието, во самите училишни клупи“, додаде тој, нагласувајќи дека новиот концепт за родово-сензитивно образование е почетен чекор кон постигнување на оваа цел.

Излагањата на говорниците потврдија колку е важна превенцијата на насилството, која, за да биде успешна, мора да ги вклучи и мажите и момчињата затоа што и самите тие се засегнати од насилството, па така нивното вклучување треба да биде неразделив дел од самите програми за превенција и заштита од насилството. Ова го потврдува и австриското искуство каде што мажите и
момчињата се вклучени преку конкретни програми и активности во превенција на родово базирано насилство.

Во рамки на партнерскиот проект „Воспоставување на мулти-професионална превенција на родово засновано насилство, работа со сторители преку пристап фокусиран на безбедноста на жртвата и советување на мажите во Северна Македонија“, Реактор и ХЕРА ќе работат токму на оваа тема, обидувајќи се да обезбедат податоци за состојбите во Северна Македонија, а потоа врз основа на истите, ќе работат на воспоставување на сервиси кои соодветно ќе ги адресираат потребите и ќе ја промовираат улогата на мажите и момчињата во превенција на родово базирано насилство.