[Фото] „Друг пат пази како се облекуваш“ – герила акција во Скопје

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • „А зошто дури сега пријавуваш?“, „Жена си, знаеш како да го смириш“, „Друг пат пази како се облекуваш“ и „Де, де… два-три шамари ништо страшно“ се дел од пораките кои вечерва „никнаа“ низ јавниот простор во Скопје.

  Станува збор за нова герила акција на феминистичката платформа „Медуза“. Тие прашуваат: „Што прави МВР?“, осврнувајќи се на случаите со родово насилство и сексуално вознемирување.

  Пораките, пак, ги собрале преку прашалник со искуства на жртви на родово основано насилство кога пријавувале во полиција.

  #штоправимвр

  Posted by Медуза on Thursday, February 25, 2021

  Акцијата доаѓа откако Платформата за родова еднаквост побара Јавното обвинителство и Советот на јавни обвинители конечно да го разрешат случајот Јавна соба и доследно да пружат заштита на жените жртви на родово-засновано насилство. Рокот за да го направат тоа е 8 март. Во спротивно, здруженијата најавуваат нов протест.

  Но, ова не е прва ваква акција за „Медуза“. Пред речиси две години организираа слична акција, кога низ градот споделуваа пораки во име на жртви на насилство кои објаснуваат зошто не пријавиле.

  #ЗоштоНеПријавив – пораки оставени низ Скопје зборуваат во име на жените жртви на насилство

 • [Foto] “Herën tjetër, ki kujdes se si vishesh” – guerilla aksion në Shkup

  “Pse po raporton kaq vonë?”, “Je grua, e di se si ta qetësosh”, “Tjetër herë shiko se si visheni” dhe “Epo, dy ose tre shuplaka, asgjë e tmerrshme” janë disa nga mesazhe që “mbinë” sonte në hapësirën publike në Shkup.

  Bëhet fjalë për guerilla aksion të ri të platformës feministe “Meduza”. Ato pyesin: “Çfarë po bën MPB-ja?”, duke iu referuar rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe ngacmimit seksual.

  #ШтоПравиМВР

  Posted by Медуза on Thursday, February 25, 2021

  Mesazhet i kanë mblodhën përmes një pyetësori me përvojat e viktimave të dhunës me bazë gjinore kur raportuan në polici.

  Aksioni vjen pasi Platforma e Barazisë Gjinore i bëri thirrje Prokurorisë Publike dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë të zgjidhin përfundimisht çështjen “Dhoma Publike” dhe vazhdimisht të sigurojnë mbrojtje për gratë viktima të dhunës me bazë gjinore. Afati i fundit për ta bërë këtë është 8 mars. Përndryshe, shoqatat paralajmërojnë protestë të re.

  Por ky nuk është aksion i parë i tillë për “Meduza”. Pothuajse dy vjet më parë, ata organizuan aksion të ngjashëm, kur ndanë mesazhe në të gjithë qytetin në emër të viktimave të dhunës duke shpjeguar pse nuk raportojnë.

  #ЗоштоНеПријавив – пораки оставени низ Скопје зборуваат во име на жените жртви на насилство