Еко-свест: Загадувањето од електраните на јаглен е сè уште огромно, нелегално и смртоносно

Новиот извештај на „CEE Bankwatch Network“ покажува дека електраните што користат јаглен сè уште загадуваат со огромни количини прашина и сулфур диоксид. Истовремено, нема никакви најави за инвестиции во контрола на загадувањето, но има најави за отворање нови рудници за јаглен и продолжување на нелегалното и штетното  работење и во следните години, алармираат од Еко-свест преку соопштение до јавноста.

Ова е четврта година како мрежата објавува извештај и анализа за емисиите на загадувачки супстанции од термоелектраните од Западен Балкан што користат јаглен. Како и во претходните години и сега македонските електрани, пред сè РЕК Битола се меѓу најголемите загадувачи во регионот, но и во Европа.

„Проблемот со нерешавањето на загадувањето од електраните не може да се игнорира, особено во ситуација кога се планира да се продолжи нивното работење. Пораката од извештајот е многу јасна – тие мора или да се затворат или да се усогласат со европските стандарди. Во спротивно нивната работа чини премногу животи и предизвикува преголема штета“, вели Давор Пехчевски од „CEE Bankwatch Network“, коавтор на извештајот.

Од Еко-свест потенцираат дека новите обврзувачки стандарди од Енергетската заедница за контрола на емисиите влегоа во сила во јануари 2018 година, а националната обврска за еколошка дозвола постои цели десет години претходно. Но, додаваат и дека покрај долгиот поминат период, РЕК Битола и РЕК Осломеј сè уште работат нелегално и без никакви инвестиции во контрола на загадувањето.

Иако поради недостатокот на гориво и дефектите, вкупните работни часови на електраните беа намалени во 2021 година, емисиите на загадувачи останаа високо над дозволените граници. Вкупните емисии на сулфур диоксид од Осломеј и Битола беа скоро 83.000 тони што е повеќе од пет пати над дозволеното. Емисиите на прашина (ПМ честички) беа околу 3.000 тони што е скоро двојно над дозволеното.

Ваквата ситуација се повторува со години, a под изговор на енергетската криза се прават планови за продолжување на работата на електраните наместо нивно затворање, па дури и отворање на нови рудници за јаглен и реактивирање на ТЕЦ Неготино каде се користи високо-загадувачки мазут како гориво.

„Решението на енергетската криза не е отворање нови рудници за јаглен како што тоа се планира за РЕК Битола. Мора да се подготви и итно да се спроведе „план Б“ што ќе ги намали загубите во мрeжата, ќе ги отвори пазарите за трговија со енергија и значително ќе ги зголеми капацитетите од обновлива енергија. Секако, при ова мора да се примени принципот на праведна транзиција што ќе обезбеди рамномерен развој на економијата“, посочува Кристина Димитрова од Еко-свест.

Извештајот, наодите и дополнителни информации може да се прочитаат на следниов ЛИНК.