Стипендии за студирање и студиско усовршување во Хрватска

Министерството за образование и наука распиша конкурс за три вида стипендии за едносеместрални преддипломски/дипломски студии и студискo усовршување во Хрватска за академската 2018/2019 година.

Две едносеместрални стипендии за преддипломски/дипломски студии за изучување на хрватскиот јазик и литература се наменети за кандидати кои се студенти со завршено најмалку два семестра на катедрата за хрватски јазик и литература, студенти на катедрата за хрватски јазик и литература кои работат на нивните дипломски трудови или студенти запишани на втор циклус студии.

Сите информации може да се најдат ОВДЕ.