Видеоинсталација „Вкрстени избори“ на Тања Балаќ во „Чифте амам“

На 19 мај во 20 часот во Национална галерија на Македонија, објект „Чифте амам“ ќе се одржи самостојно претставување на уметницата Тања Балаќ. Станува збор за мултимедијален проект – видеоинсталација насловена „Вкрстени избори“ („Crossing Choices“, 2023), која се состои од слика, фотографија, инсталација и видео.

Текстот во каталогот за изложбата е на проф. д-р Ивица Џепаровски и се однесува на експерименталниот филм со наслов „Вкрстени знаци“ (“Crossing Signs”), оформен врз основа на ликовната подлошка на сликарските дела на Тања Балаќ и на анимацијата и визуелните ефекти на Никола Дрвошанов.

Филмот е неодамна селектиран од огромниот број пристигнати дела од страна на стручното жири во рамките на 13. издание на Интернационалниот фестивал за видеоарт „Магмарт“ од Неапол, Италија. На тој начин овој седумминутен филм, заедно со уште 31 сродно дело, стана составен дел од постојаната колекција на музејот „ЦАМ“ и на „Магмарт“, меѓународен фестивал на видеоарт на кој во изминатите години учествувале повеќе од 1.400 уметници од над 80 различни земји од светот.

На границата и на преминот од сликарството кон ангажираниот документарен филм, но и кон уметничкиот видеоарт, може да се толкува последното остварување на Балаќ филмот „Знаци на вкрстување“  (“Crossing Signs”), дело кое е во непосредна творечка и имагинативна врска и со нејзините претходни документаристички и видеоарт остварувања… А тому овој последен филм на Балаќ како да отвора и едно далеку поинтригантно прашање сврзано за односот меѓу уметноста и стварноста, имено,   што се случува кога се остварува вкрстувањето на брзината и на забрзувањето на светот – со возвишеноста и со бавноста на уметноста и на видеоартот?“, пишува Џепаровски.

Фото: Тања Балаќ

Според него во филмот „Знаци на вкрстување“ како да се остварува постмодерното чувство на возвишеното што нè воведува во еден свет на негативната дијалектика и на фасцинирачката отуѓеност, свет во кој човештвото како да е распнато на крстот на уништувањето – било да станува збор за глобалното еколошко уништување или, пак, за глокалната (глобална ем локална) општествена аномија и бесчувствителност.

На отворањето на изложбата во „Чифте амам“ ќе се обратат директорката на Националната галерија на Македонија, Дита Старова, и универзитетскиот професор д-р Ивaн Џепаровски.

Тања Балаќ (Скопје, 1968), од своето дипломирање на одделот за сликарство во 1991 година на Факултетот за ликовни уметности во Скопје (ФЛУ) и магистрирањето во 2008 година на истиот факултет, па сè до денес се вградува во современата уметничка сцена, постојано стилски и жанровски експериментирајќи. Балаќ е активен член на Друштвото на ликовните уметници од 1991 година, а подоцна, во периодот од 2006 до 2013 година, е и негова претседателка. Балаќ има учествувано на бројни меѓународни фестивали и изложби во Србија, Словенија, Шведска, Бугарија, Германија, Романија, Англија, Австрија, Франција… а таму повеќекратно се здобива со низа меѓународни признанија и награди. Покрај своите основни определби во рамките на сликарството, Балаќ, во новиот век, активно истражува и на полето на новите медиуми и на видеоартот, но се пројавува и со свои инсталации и експериментални и документарни филмови.