[Видео] Јане Спасиќ: Независниот театар е послободен, но и потежок за реализација

Немањето простор е најголем проблем за развојот на нов, различен, алтернативен, театар во земјава, каде што формата на лабораторија ќе биде пристапна, и каде ќе може да се згреши, за да се дојде до некоја нова естетика – вели режисерот Јане Спасиќ во неговиот влог на Институтот за комуникациски студии.

Тој е убеден дека со пандемијата во иднина театарот ќе стане поважна уметност отколку што е сега, затоа што ќе нуди директен контакт.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии