[Видео] Експедиција Долни Дисан

Територијата на Македонија е скриена ризница во која се наоѓаат палеонтолошки остатоци со светско значење. Некаде во сувите и песочни ридови на Долни Дисан кај Неготино, можеби се крие и тајната за еволутивното потеклото на целото човештво.

Погледнете ја теренската авантура на тимот од Природно-научниот музеј на Македонија, додека слој по слој на почва ги откриваат тајните стари неколку милиони години.

Автор: Кирил Пржо

Режија: Ана Алексовска

Камера: Владимир Димоски, Костадин Пеливанов

Монтажа: Владимир Димоски, Борче Крстевски

2д анимација: Филип Велковски, според цртеж од Асен Игнатов

Теренски истражувачи: палеонтолошко одделение Природонаучен музеј на Македонија и палеонотолошко одделение Природонаучен музеј Софија