Вечерва почнува 13. издание на фестивалот „WatchOut“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • 630 филмови од 81 земји на светот ќе учествуваат во филмскиот фестивал „WatchOut“, кој почнува денеска во Тетово и ќе се одржи во градскиот музеј, а е организиран од Центар за балканска соработка (Center for Balkan Cooperation LOJA). Организаторите велат дека годинава има многу квалитетни филмови. Сепак, според нив, од првото издание на фестивалот до годинава, немале финансиска помош ниту од општината ниту пак од државата, без разлика дека станува збор за многу значаен фестивал во Тетово.

  „Ова е најстариот фестивал во градот, и е единствениот фестивал од ваков вид кој 13 години немал ни најмала помош ниту од општината, ниту од државата. Или кога имало напори за да има подршка, сакале тоа да го прават со свои услови, кои за нас се неприфатливи. Затоа ние правиме се’ за да го користиме фестивалот и ангажираната уметност посебно не само како култура туку и нешто надвор од културата, тоа е нешто надвор од уметноста, тоа е место каде што креаторите користат ангажирана уметност за да се разговара на различни теми“, кажа на прес-конференција Бујар Љума од „ЛОЈА“.

  Егзона Муслиу од оваа организација вели дека, филмовите кои дојдоа годинава, имаат главно социјална тематика.

  „Жирито на фестивалот за оваа година како победнички го избра краткиот филм ‘Proof of love’ на режисерот Денис Назари од Италија, потоа експерименталниот и анимиран филм од Португалија, која се вика ‘Ana Morphose’, а режисер е Жоао Родригес , додека третата категорија е документарниот филм: ‘Ние, преживеаните жени’ (We, Women Survivors) , кој е филм од Шпанија, во режија на Иксасо Диаз“, рече таа.

  Во рамките на овој фестивал ќе бидат прикажани филмови од 81 земја во светот. Влезот за сите филмови е бесплатен. Сите филмови ќе бидат прикажани во нивната оригинална верзија со англиски превод.

 • Sonte fillon edicioni i 13-të i festivalit WatchOut

  630 filma nga 81 vende të botës marrin pjesë në festivalin e filmit WatchOut, i cili filloi sot në Tetovë dhe do të mbahet në Muzeun e Qytetit, nën organizimin e Qendrës për bashkëpunim ballkanik (Center for Balkan Cooperation LOJA). Organizatorët thanë se këtë vit, ka shumë prurje të filmave kualitative. Megjithatë sipas tyre, që nga edicioni i parë i festivalit e deri këtë vit, nuk kanë pasur asnjë ndihmë financiare as nga komuna e as nga shteti, pavarësisht se, bëhet fjalë për një festival shumë të rëndësishëm në Tetovë.

  “Ky është festivali më i vjetër në qytet është festivali i vetëm i këtij lloji në Maqedoninë Perëndimore që mbahet në një vend të hapur dhe është festivali i vetëm i cili për 13 vite nuk ka pasur as edhe një ndihmesë të vogël as nga shteti as nga komuna. Ose kur ka pasur tendencë që të ketë përkrahje ndihma ka dashur të vijë me termat e veta, të cilat për ne nuk janë të pranueshëm. Prandaj ne po bëjmë çdo gjë që ta përdorim festivalin dhe artin e angazhuar në veçanti jo vetëm si kulturë por është diçka përtej kulturës, është diçka përtej artit, është një vend pikëtakimi ku krijuesit e përdorin artin e angazhuar për të trajtuar tema të një rëndësie të ndryshme”, tha Bujar Luma nga LOJA.

  Egzona Musliu nga Loja tha se, filmat që kanë ardhur këtë vit trajtojnë tema kryesisht sociale.

  “Juria e festivalit për këtë vit ka shpërblyer si filma fitues filmin e metrazhit të shkurtër “Proof of love” nga regjisori Denis Nazari i Italisë, filmi eksperimental dhe i animuar është nga Portugalia, quhet Ana Morphose dhe Joao Rodrigues është regjisor kurse kategoria e tretë është filmi dokumentar: Ne, Gratë e Mbijetuara (We, Women Survivors) që është film nga Spanja dhe me regjisor Itxaso Díaz”, tha ajo.

  Në kuadër të këtij festivali do të shfaqen përmes projeksionit filma nga 81 vende të botës. Hyrja për të gjitha projeksionet është falas. Të gjithë filmat do të shfaqen në versionin origjinal me përkthim në gjuhën angleze.