[Став] Култура и медиуми

Пишува: Зафир Јованов

Културата и медиумите се два високо поврзани аспекти на нашето модерно време. Медиумите, како технологија за масовна комуникација, имаат огромно влијание врз тоа како луѓето ја перципираат и консумираат културата. Ова може да биде позитивно или негативно во зависност од тоа како се користат медиумите.

Една од најочигледните придобивки од односот меѓу културата и медиумите е пристапот до културните производи. Медиумите овозможуваат промоција и дистрибуција на културни публикации како што се филмови, книги, музика, изложби итн. На пример, благодарение на интернетот и социјалните мрежи, луѓето можат да пристапат до широк спектар на културни производи од целиот свет.

Во исто време, медиумите можат да имаат негативно влијание врз културата. Неконтролираното ширење на неквалитетни или неточни информации може да доведе до злобна потрошувачка на културни производи. На пример, лажните вести и непроверените информации може да ја нарушат перцепцијата на луѓето за културните настани и дела.

Покрај тоа, медиумите можат да репродуцираат нееднаквости во културата. На пример, ако само одредени видови културни производи се промовираат, додека други останат непопуларни, тоа може да доведе до нееднаков пристап до културата. Покрај тоа, медиумите исто така може да ги овековечат стереотипите и дискриминацијата во една култура.

Затоа, важно е медиумите да ја исполнат својата одговорност како канал за масовна комуникација. Тие треба да се стремат да шират квалитетни, точни и разновидни информации за културата и да промовираат еднаков пристап до културните производи.

Но, што е важно да се знае за овој однос и како медиумите можат да влијаат на културата?

Прво и основно, медиумите овозможуваат да се допре до широк опсег на публика. Тие можат да презентираат културни производи како што се филмови, книги, музика и други уметности кои можеби не се достапни за луѓето во дадено место или време. Така, медиумите стануваат средство за популаризација на културните производи и проширување на културните хоризонти на јавноста.

Но, имајќи го предвид големиот број медиумски платформи и извори на информации, важно е да се внимава на квалитетот и содржината на објавувањето на културните содржини. Медиумите имаат одговорност да ја промовираат културата и да ја одржуваат на висок стандард на содржината што ја објавуваат.

Во многу случаи, медиумите можат да влијаат на културата на негативен начин, на пример со објавување содржина која промовира насилство, дискриминација или грубост. Ваквата содржина може да има негативен ефект врз културната сцена и да предизвика негативни реакции кај публиката.

На крајот на краиштата, културата и медиумите се важни сегменти на нашето општество и важно е да се осигураме дека медиумите го промовираат нивниот културен развој.

 Зафир Јованов, член на Ура тимот и дизајнер

*Проектот на УСАИД за медиумска писменост “Младите размислуваат“ е имплементиран од ИРЕКС заедно со Младинскиот образовен форум (МОФ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Институтот за комуникациски студии (ИКС).

Оваа колумна е овозможена со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на ИРЕКС и локалниот партнер Младински образовен форум (МОФ), и не ги изразува ставовите на УСАИД или Владата на Соединетите Американски Држави.