Шарена револуција – Боја пред Влада за Груевски и Иванов, протести низ Македонија

 • Шарената револуција денеска ги обои плакатите со ликовите на неодамнешниот премиер  Никола Груевски и претседателот Ѓорге Иванов, кои демонстрантие ги поставија пред Влада.

  Едниот со ознака „Мафија”, а вториот со фикус на него и натпис „Аболиција”. Балоните со боја беа фрлени кон плакатите, заедно со ситни парички.

  Дел од демонстрантите и денес запалија слики на кои беше испечатен ликот на Иванов.

  И на 14-тиот протест од Шарената револуција, според најавите, демонстрантите се собраа пред СЈО и продолжија кон Собранието каде се држеа говори на импровизираната бина.

  14 денa Шарена револуција – цвеќе за Никола Карев и голем број граѓани на улица

  На мостот кај Холидеј Ин на кој беше поставена милионската ограда тие поставија големо платно. На едната страна од платносто стоеја натписите – Јас сум слобода!, Имам ограда од 2 милиони евра, Апел за домации, Руинирани тудентски домови, Иселени млади. Од другата страна пак беше додадено – А што имаш ти? Распаднати болници, Социјална помош од 1000 денари, Невработеност.

  Потоа го одминаа Министерството за надворешни работи и по мостот „Гоце Делчев“, голем број граѓани продолжија кон Владата.

  Пред Владата заврши вечерашниот протест. Освен во Скопје, вечерва се протестираше и низ Македонија, во рекордни девет градови.

  Погледнете ја атмосферата на дел од протестите низ Македонија.

  Велес

  Кавадарци

  Струмица

  Прилеп

  12963731_1112485148772030_7649391817297432869_n

   

 • Revolucioni kolorit – Bojë para Qeverisë për Gruevskin dhe Ivanovin, protesta në Maqedoni

   

  Revolucioni kolorit sot i shënoi pllakatet me fytyrat e kryeministrit i cili mbante këtë pozitë deri para pak kohe Nikolla Gruevskit dhe presidentit Gjorgje Ivanov, të cilat demonstruesit i vendosën para Qeverisë.

  Njërin me mbishkrimin  “Mafia” ndërsa të dytin me fikus në të dhe me mbishkrimin “Abolicion”,  Tullumbacet me bojë u hodhën në drejtim të pllakateve, së bashku me para të imëta.

  Një pjesë e protestuesve edhe sot e ndezën fotografi me fytyrën e Ivanovit.

  Edhe gjatë ditës së 14-të të protestave të Revolucionit kolorit, sipas paralajmërimeve, demonstruesit u mblodhën para PPS dhe vazhduan drejt Kuvendit ku u mbajtën fjalime ne podiumin impozant.

  14 ditë Revolucioni laraman – lule për Nikolla Karev dhe numër i madh i qytetarëve në rrugë

  Në urën te Holidej In ku është vendosur rrethojë milionëshe ata vendosën pëlhurë të madhe.

  Në njërën anë të pëlhurës ishin mbishkrimet – Unë jam Liri! Kam rrethojë prej 2 milion euro, Apel për donacione, Konvikte studentore të shkatërruara, Të rinj të shpërngulur. Nga ana tjetër ishte shënuar si shtesë – Po ti çfarë ke? Spitale të shkatërruara, Asistencë sociale prej 1000 denarë, Papunësi.

  Pastaj kaluan nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe nëpër urën “Goce Dellçev”. Numër i madh i qytetarëve vazhduan drejt Qeverisë.

  Para Qeverisë përfundoi protesta e sotme.  Përpos në Shkup, sonte u protestua edhe nëpër Maqedoni, në numër rekord të qyteteve , në nëntë qytete.

  Ndiqni atmosferën nga një pjesë e protestave nëpër Maqedoni.

  Veles

  Kavadarc

  Strumicë

  Prilep