Отворена ретроспективната изложба на Драган Верговски – Алпи во Чифте амам

Во Националнта галерија Чифте амам во Скопје отворена е ретроспективната изложба на делата на Драган Верговски – Алпи.

Како што информираат организаторите, Драган Верговски-Алпи е истакнат советник конзерватор чие уметничко патување е длабоко обликувано од неговите ментори и од различните стилови на модерната уметност. Под менторство на професорот Борко Лазески, тој навлегува во теоретските основи на уметноста истражувајќи ги концептите на формата, бојата и композицијата, кои подоцна значително ќе влијаат врз неговото уметничко дејствување.

„Уметничката визија на Верговски со претходните искуства и образовни години вистински процветува во времето на неговото студирање на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, под раководство на професорот Димитар Кондовски. Менторството на Кондовски не само што обезбедува техничка експертиза туку и всадува кај Верговски длабоко чувство за уметнички интегритет и иновативност. Тој навлегува во различните стилови на модерната уметност, вклучително и во импресионизмот, експресионизмот, надреализмот, енформелот, геометриската апстракција и така натаму. Секој од тие стилови придонесува со уникатни елементи за неговиот уметнички идентитет што се развива“, велат организаторите и додаваат дека Верговски со над 40-годишното искуство како советник конзерватор за мозаици во Конзерваторскиот центар во Скопје, придонесува и во зачувувањето на културното наследство на Македонија.

„Драган Верговски во своето творештво вклучува повеќе изми, односно различни уметнички правци од модерната и постмодерната ликовна уметност и нивно еклектично поврзување, при што не се држи строго до одреден правец туку интегрира повеќе од нив во изведбата на едно дело. Поделбата на неколку Ekspozitë retrospektive e  циклуси повеќе може да се следи преку тематските целини отколку по модернистичките уметнички стилови, кои не се подредени по хронолошки распоред, туку зависно од личното чувство се провлекуваат во целокупното негово творештво“, стои во соопштението.