„Менуваме“ бара повисоки додатоци за попреченост и центри за рехабилитација

Повисоки дадатоци за попреченост, намалување на возрасната граница за додаток, вклучување во целокупниот економски, културен и општествен живот на лицата со попреченост, гарантирање на соодветен животен стандард и отворање на центрите за рехабилитација се дел од барањата што претставниците од Коалицијата „Менуваме“ ги изнеле на вчерашната средба со владините претставници и за кои чекаат одговор во рок од седум дена.

„Бараме активно вклучување во целокупниот економски, културен и општествен живот на лицата со попреченост, ова право ни е гарантирано согласно меѓународни конвенции и Уставот. Обединетите нации имаат забележано дека за да се овозможи ефективна заштита и унапредување на правата на лицата со попреченост е неопходно дополнително уредување на обврските на Македонија со цел да се гарантира дека се исполнети сите услови лицата со попреченост да уживаат по сите права како и другите граѓани“, соопштија од Коалицијата.

Оттаму исто така, бараат и гарантирање на соодветен стандард на живот за лицата со попреченост, државата да ги укине одредбите за лицата со попреченост со кои според возраста ги квалификува да пристапат до социјални бенефиции, да алоцира одредени парични додатоци и надоместоци за децата со попреченост.

„Да обезбеди материјална помош за биолошките и згрижувачките семејства, како и да усвои мерки преку кои ќе се осигура дека лицата со попреченост имаат законско право на доволен личен буџет за независно живеење и да ги зема предвид дополнителните трошоци кои се однесуваат на попреченоста“, се додава во соопштението.

Од овие причини, од Коалицијата „Менуваме“ бараат зголемување на износот на сите додатоци по основ на попреченост, како и посебниот детски додаток.

Истовремено, бараат да им се овозможи да ги покријат трошоците кои се поврзани со попреченоста – вклучувајќи, но не ограничувајки се на лекови, физикална терапија, сензорни соби, помошни помагала и слично, соодветно на состојбата и возраста на лицето, а и да можат активно да бидат вклучени во целокупниот општествен живот, што вклучува транспорт, влезници/котизации, финансиска можност за негување на интереси и хобија.

„Поради сето ова, бараме надоместокот за попреченост да се одреди од 7.100 на 12.000 денари месечно, посебниот детски додаток од 5.100 на 10.000. Намалување на границата за додаток за попреченост од 26 на 18 години за лицата кои со 18 години се стекнуваат со правна деловна способност“, велат од Коалицијата.

Како вид на помош за осамостојување на лица кои се со одреден хендикеп, но немаат интелектуална попреченост, од Коалицијата предлагаат овие лица да се третираат како возрасни со моментот на навршување 18 години, наместо како до сега, до навршување на 26 години.

„Во моментов, во државата нема ниту еден центар за рехабилитација и регистар, а регистарот и овие центри се повеќе од потребни за одржување и подобрување на социо-здравствената состојба на лицата со физички хендикеп. Бараме и вработување на персоналните и образовни асистенти. Со цел да ги задржиме асистентите, предлагаме персоналните асистенти да бидат вработени преку Министерството за труд и социјална политика, а образовните преку Министерството за образование“, велат во соопштението.

Од Коалицијата „Менуваме“ информираат дека протестот е во мирување, поради рокот од 7 дена во кој треба да се произнесе Владата, а доколку не им се исполнат барањата, ќе продолжат со протестот.