Канабис, кокаин, екстази и амфетaмин најпопуларни дроги на Западен Балкан во пандемијата

Над 2.000 возрасни (2.174) од Албанија, Косово, Црна Гора, С. Македонија и Србија меѓу март и април 2021 учестуваа на истражување на Агенцијата за дроги на Европска Унија (EMCDDA), кое покажа дека 91% од испитаниците користеле канабис во претходните 12 месеци, потоа кокаин (38%), МДМА/екстази (22%) и амфетамин (20%).

Истражувањето се одвивало вкупно во 30 земји (21 ЕУ и 9 не-ЕУ) кога многу популации беа под рестрикции поврзани со КОВИД-19. Целта на истражувањето е да го подобри разбирањето на моделите на употреба на дрога во Европа и да помогне во обликувањето на идните политики и интервенции за дрогите на возраст од 18 и повеќе години.

За западнобалканските земји, скоро еден од шест (17%) испитаници изјавиле дека користеле нови психоактивни супстанции (НПС) во минатата година, додека 9% пријавиле употреба на ЛСД. Употреба и на хероин и на метамфетамин пријавиле 8% од испитаниците.

Домот е пријавен како најчестиот амбиент за употреба на дрога во текот на периодот (72% во Западен Балкан), шема нагласена со заклучувањето на КОВИД-19 и затворањето на места за ноќен живот.

Мотивацијата за употреба на различни супстанции фрла малку светлина врз овие резултати. Најчесто пријавените мотивации за употреба на канабис биле релаксација, помагање при спиење или надувување, додека за МДМА/екстази нејзините еуфорични и социјални ефекти.

На прашањето за влијанието на пандемијата со КОВИД-19, испитаниците пријавиле мешани искуства. Речиси една третина кои користеле канабис пријавиле зголемување на употребата. Сепак, околу една третина од оние кои пријавиле употреба на МДМА, кокаин и амфетамини рекле дека нивната потрошувачка е намалена.

Иако примероците за употреба на хероин и крек се мали, мнозинството од тие корисници не пријавиле никаква промена во употребата поради пандемијата.

Инаку, бројките на ниво на ЕУ се слични. Скоро 50.000 возрасни (48.469) одговориле на истражувањето од 21 земја-членка на ЕУ и Швајцарија. Канабисот се користел најмногу, при што 93% од испитаниците во истражувањето изјавиле дека го користеле во претходните 12 месеци и со мала варијација помеѓу земјите. МДМА/екстази (35%), кокаин (35%) и амфетамин (28%) се следните најпријавени недозволени супстанци, при што редоследот на трите дроги се разликува по земји.

Истражувањата базирани на веб се корисна алатка за собирање информации за моделите на употреба на дрога низ Европа. Брзо и евтино се поставуваат и можат да допрат до голем број луѓе кои директно користат дроги. Ова значи дека тие можат да направат детална, реална и навремена слика за употребата на дрога и пазарите на дрога во Европа и се корисно дополнување на традиционалните методи за собирање податоци.