Ирфан од Чаир: Секоја помош што ќе ја понудиме, ќе ни се врати двојно

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Килограм лимон за 75 денари, а зелка, компири и кромид бесплатно за оние не можат да си дозволат да купат. Со оваа понуда Ирфан Јетиши деновиве ги пречекува своите муштерии во скопски Чаир.

  Наспроти општото покачување на цените кое започна по прогласувањето вонредна состојба поради појавата Ковид-19 во земјата, Јетиши реши да започне своја акција така што најнеопходните зеленчуци и овошја ќе ги продава значително поевтино.

  „Јас верувам дека секоја помош којашто ќе им ја понудиме на нашите луѓе, ќе ни се врати двојно“, вели тој.

  За неговиот хуман потег се расчу и на социјалните мрежи, добивајќи бројни позитивни коментари.

  „Сакам да им се заблагодарам на сите што ме поддржуваат за да помогнам на моето општество и со моите можности од позиција на продавач“, вели тој.

  Јетиши упати апел до сите кои имаат можност да помогнат, да го направат тоа за како што вели „заеднички да ја надминеме оваа ситуација“.

 • Irfani nga Çairi: Çdo ndihmë që do ta ofrojmë, do të na kthehet dyfish

  Kilogram limon për 75 denarë, ndërsa lakra, patatet dhe qepa pa para, për ata që nuk mund t’i blenë. Me këtë ofertë Irfan Jetishi, këto ditë i pret myshterinjtë e tij, në lagjen Çair të Shkupit.

  Përkundër rritjes së përgjithshme të çmimeve, që filloi me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të Kovid – 19, në vendin tonë, Jetishi vendosi të fillojë aksionin e tij, kështu që perimet më të domosdoshme dhe frutash, do t’i shesë me çmim shumë më të ulët.

  “Unë besoj se çdo ndihmë të cilën e ofrojmë për qytetarët tanë, do të na kthehet dyfish”, thotë ai.

  Për gjestin e tij human, u dëgjua edhe në rrjetet sociale, duke fituar kështu shumë komente pozitive.

  “Dëshiroj të falënderoj të gjithë që më mbështesin, për t’i ndihmuar shoqërisë sime dhe me mundësitë e mia, nga pozita e një shitësi”, thotë ai.

  Jetishi apeloi tek te të gjithë që kanë mundësi të ndihmojnë, ta bëjnë këtë që siç thotë ai “së bashku të tejkalojmë këtë situatë”.