[Инфографик] Ковид-19 ги полни македонските болници

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • На Инфективната клиника и Градската општа болница „8-ми Септември“ во Скопје останати се само уште 22 слободни кревети за пациенти заболени со Ковид-19.

  Според последните податоци на Министерството за здравство, во земјава има 419 хоспитализирани пациенти, додека здравствениот систем на Северна Македонија располага со вкупно околу 1.000 болнички кревети за хоспитализација и третман на ковид позитивни пациенти. Последниве денови во земјава постојано се бележат високи бројки на новозаболени од вирусот, додека во моментов во земјава има 4.015 активни случаи.

  Од Министерството за здравство информираат дека за инфективните оддели кои имаат зголемен број на пациенти има план за пренамена на дел од другите оддели за третман на пациентите со Ковид-19 и обезбедување дополнителни капацитети.

  На следниот инфографик погледнете каква е ситуацијата во скопските клиники и збирно во останатите болници низ државата кои третираат пациенти со Ковид-19.

  Даниел Евросимоски

 • [Infografik] Kovid-19 mbush spitalet maqedonase

  Në Klinikën e Sëmundjeve Infektive dhe Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” në Shkup, kanë mbetur vetëm 22 shtretër të lirë për pacientët me Kovid-19.

  Sipas të dhënave më të fundit nga Ministria e Shëndetësisë, ka 419 pacientë të hospitalizuar në vend, ndërsa sistemi shëndetësor i Maqedonisë së Veriut ka gjithsej rreth 1.000 shtretër spitalorë për shtrimin në spital dhe trajtimin e pacientëve kovid pozitivë. Ditët e fundit në vend janë vazhdimisht regjistrohen një numër i lartë i të infektuar me virus, ndërsa aktualisht në vend ka 4.015 raste aktive.

  Ministria e Shëndetësisë informojnë se për repartet infektive që kanë një numër të rritur të pacientëve, ekziston plan për shndërrimin e disa prej reparteve të tjera për trajtimin e pacientëve me Kovid-19 dhe sigurimin e kapaciteteve shtesë.

  Në infografinë e mëposhtme, shihni situatën në klinikat e Shkupit dhe përmbledhje për spitalet e tjera në të gjithë vendin që trajtojnë pacientët me Kovid-19.

  Daniel Evrosimoski

  * Kjo përmbajtje është punuar me ndihmën e Bashkimit Evropian në kuadër të Projektit për Shprehjen Rinore. Për përmbajtjet e publikuara përgjegjës është Forumi Rinor Arsimor dhe ato nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

 

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.