Звукот на секвенца од човечка ДНК

Дејвид Еклес, директор на String Music Education и Orchestral Activities, при музичкиот колеџ во Чикаго, неодамна објави извадок од звучни секвенци на ДНК. Тој е познат по тоа што ја истражува музиката на поинтимно ниво, всушност на микрониво. Неговото ново дело претставува секвенцирање на ДНК претворено во звук, вчитувајќи необработен материјал во програмата Audacity, а потоа е искористена фреквенциска модулација.