ЗНМ: Да се одложи донесување на Етичкиот кодекс за МРТ, тој ја меша новинарската етика со работната дисциплина

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) бара од програмскиот совет на Македонската радио-телевизија да го одложи донесувањето на Етичкиот кодекс за јавниот сервис. 

„Предупредуваме дека ако кодексот се донесе во предложената форма, нема да го подобри известувањето на новинарите. Спротивно, ќе предизвика сериозни последици во работата на јавниот сервис. Постои реална опасност раководството на МРТ да злоупотреби одредени членови на кодексот за да прави притисок врз новинарите“, стои во соопштението.

Од ЗНМ сметаат дека најголем недостаток на кодексот е мешањето на новинарската етика со работната дисциплина.

„Не смее новинар да добие отказ ако одбие задача што е спротивна на етичките принципи на новинарството. На новинарите не може да им судат за евентуално прекршување на етичките норми луѓе кои никогаш не работеле како новинари и се предложени од раководството на МРТ“, велат од ЗНМ.

Од Здружението соопштуваат дека го разгледале предложениот документ и подготвиле суштински забелешки за да се подобри текстот на кодексот.

„Но, програмскиот совет на последната седница, без никакво образложение, ги одби нашите сугестии и инсистира на седницата да биде усвоен“, соопштија од ЗНМ.