Yo!Fest – младински фестивал со политички дебати, работилници и музика

Yo!Fest е годишниот младински фестивал организиран од страна на Европскиот Младински Форум. Неговото име доаѓа од YO! Mag (Youth Opinion) списанието на платформата на младински организации во Европа кое датира од 80-тите години на минатиот век.

Yo!Fest - младински фестивал со политички дебати, работилници и музика

Yo!Fest е фестивал со политички дебати, работилници и музика која ги мобилизира младинските организации и останатите граѓански партнери, како и илјадници луѓе за каузата која ги засега младите луѓе во Европа.

Во 2010 Фестивалот побара од Европската унија да постави структуриран дијалог со младите. Во 2011 година се славеше младинското волонтерство и Европската повелби за правата на волонтерите(II Youth Convention on Volunteering). Во 2012 година фестивалот го бараше поквалитетна пракса за младите и стажирање (Intern Action Day).

YO!Fest 2013 се одржа во рамките на Европската недела на младите и ја потенцираше потребата дека младите треба да станат главни актери во развојот на европската демократија.

Yo!Fest 2013 – After Movie from European Youth Forum on Vimeo.