What a Waste С01Е14 23.03.2016

Најновата емисија на What A Waste ја посветуваме на правење на ретроспектива што се Ајде Македонија правеше изминатата година. Одлична можност да се запознаете и да добиете идеи за ваши активности. Во оваа најнова емисија ќе може да го слушнете за првпат Николај кој дефинитивно ја размрда емисијата.