What a Waste S01E12 10.02.2016

Во оваа епизода на Радио емисија „What A Waste“ зборуваме за компостирање.