Временски Патници -The Life of Pablo by Kanye West

Фокусот ни е на, кој друг ако не, Dr. Kanye West. Зборуваме за сите негови нови глупости и мудрости, како и го преслушуваме новиот албум The Life of Pablo. Tune in.