[Видео] Звуците на летото со Erika Spring

Sounds like summer“ е краток филм на режисерката Lauren Sieczkowski, кој претставува чувствена прослава на летото, низ звуци и слики. Во главната улога се појавува музичарката Erika Spring, чија музика е подлогата за филмот.

SOUNDS LIKE SUMMER with Erika Spring from Lauren Sieczkowski on Vimeo.