[Видео] Заборавените природни архиви

Пештерите претставуваат едни од неистражните природни богатства. Со тајните кои ги кријат тие преставуваат вистински заборавени архиви.

Научниците ги вреднуваат пештерите како природни подземни лаборатории. Од голема важност е фактот што пештерите и другите процепи во варовничките карпи се директни носители на системите на подземни води. Пештерите во себе кријат тајни постари од сите пишани истории за нашата држава. Потребно е пештерите и да ги изучуваме, но и да ги заштитиме. Преку проучувањето на земјините длабочини, го продлабучуваме значењето и за нашето постоење.

Погледнете го новиот документарец на ДОМА: