[Видео] Влатко Васиљ гостува во „24 минути“ со Зоран Кесиќ

Политичката ситуација и случувањата во Македонија беа една од темите на последната емисија „24 минути“ со Зоран Кесиќ на телевизијата Б92, која е една од најпопуларните политичко-сатирични емисии во регионот. Со свое вклучување директно од Скопје, ситуацијата ја објаснува Влатко Васиљ. Погледнете ја снимката: