[Видео] Тина „напнатина“ и Томо преку четири приказни од Скопје апелираат да се реагира за поубав град

Таксистката Тина и патникот Томо имаат четири случајни средби во различни делови од Скопје. Томо воопшто не смета дека треба да делува за проблемите кои ги посочува Тина „напнатина“, како што ја именува тој. Сепак Тина е упорна во притисокот кон него да стане активен член на општеството – да реагира, наместо да игнорира.

Преку нивната приказна видеото ги прикажува проблемите со кои се соочуваат градовите во Македонија – несоодветно урбанистичко планирање, неразвиена транспортна инфраструктура и јавен превоз, неефикасно управување со  отпадот и немање урбано зеленило.

Видеото, кое можете да го погледнете во продолжение, го изработи Институтот за комуникациски студии во рамките на кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“.