[Видео] Споредба на првата и последната сцена на 55 филмови

Режисерот Jacob T. Swinney ја создаде оваа монтажа во која се споредуваат почетните и завршните сцена од 55 различни филмови. Можеби не изненадува тоа што често има голема поврзаност помеѓу двете слики, но е интересно да се види како различни режисери ја користат симетријата. Некои одат дотаму што користат иста сцена за да го започнат и завршат филмот.

Извор: Colossal