[Видео] Снимка од Виена направена од 87.000 единечни слики

Двајца видеоавтори од Австрија, Thomas Pöcksteiner и Peter Jablonowski направија ткн. „time-lapse“ снимка од нивниот град, Виена, во кој се гледа целиот раскош на градот, познат по своето културно богатство. Снимката е направена од вкупно 87.000 поединечни фрејмови, „склопени“ во извонредно истражување на Виена: