[Видео] Што е нула?

Кралскиот институт објави видео за потеклото на нулата и како таа помогнала во обликувањето на светската цивилизација. Исто така, претставува интересни факти за тој „број“. Како на пример, Вавилонците користеле само два симболи во различни комбинации, за да ги претстават броевите од еден до 60, а дури во Индија почнал да се развива нумерички систем во кој нулата е строго дефинирана.